Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Wnioski stypendia tylko do końca miesiąca

2022-10-24 09:40:00 (ost. akt: 2022-10-24 09:47:25)
Stypendyści z roku 2019

Stypendyści z roku 2019

Autor zdjęcia: materiały UMM

Podziel się:

Tylko do końca tego miesiąca można składać wnioski o stypendia Burmistrza Miasta Mława. Każdy kto tego jeszcze nie zrobił, powinien się pospieszyć, bo czas goni.

Do 31 października 2022 r. (poniedziałek) można składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych publicznych bądź niepublicznych (stypendia naukowe i artystyczne), zawodników klubów sportowych oraz trenerów prowadzących szkolenie za okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Stypendium naukowe i artystyczne

Skierowane jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych publicznych bądź niepublicznych, pobierających naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania. Nagrody są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny oraz mogą poszczycić się wysokimi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe

przysługuje uczniom, którzy są finalistami lub laureatami olimpiad lub konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego, centralnego, organizowanych na zasadach określonych przez kuratora, ministra właściwego do spraw oświaty, bądź finalistami lub laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkolnictwa wyższego lub instytucji naukowych.

Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne

przysługuje uczniom, którzy są finalistami lub laureatami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury, bądź są finalistami lub laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe

przysługuje zawodnikom, którzy mają osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu Europy, bądź mają osiągnięcia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ogólnopolskich prestiżowych turniejach klasyfikacyjnych, Mistrzostwach Polski.

Nagrody przyznaje się trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowe i artystyczne może złożyć dyrektor szkoły, a o stypendium sportowe:
— w przypadku niepełnoletniego zawodnika - władze klubu lub organizacji sportowej;
— pełnoletni zawodnik, którego osiągnięcia potwierdzą władze klubu lub organizacji sportowej;
— pełnoletni zawodnik trenujący indywidualnie bądź niepełnoletni zawodnik trenujący indywidualnie, którego osiągnięcia potwierdzą opiekunowie prawni;
— trener, jako zainteresowana osoba, opisując swoje dokonania.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium?

Wniosek wnioskodawca składa do 31 października w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. Do wniosku można dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, zawodnika, trenera.

Ilości i wysokości stypendiów:
— za wybitne osiągnięcia naukowe - 3 nagrody w wysokości 2.000 zł;
— za wybitne osiągnięcia artystyczne - 2 nagrody w wysokości 2.000 zł.
— dla zawodnika - 2 nagrody w wysokości 2.500 zł, 3 nagrody w wysokości 1.500 zł, 3 nagrody w wysokości 1.000 zł;
— dla trenera - 3 nagrody w wysokości 2.500 zł.
Informacja UMM

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB