Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Polityka prywatności portali internetowych wydawanych przez Mazowieckie Media Sp. z o. o.

Podziel się:

Ochrona prywatności Użytkowników naszych serwisów i portali internetowych jest dla nas niezwykle ważna. Chcemy, żeby każdy z naszych Internautów czuł się komfortowo i bezpiecznie korzystając z serwisów Mazowieckie Media Sp. z o. o. Dlatego też publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników tych serwisów.

§ 1


Mazowieckie Media sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000268156, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 7393586293, zwana dalej „MAZOWIECKIE MEDIA”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2


Pojęcie „Użytkownika” oznacza Internautę odwiedzającego stronę internetową MAZOWIECKICH MEDIÓW oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.
Strony internetowe należące do MAZOWIECKICH MEDIÓW to:
- kurierprzasnyski.pl
- kurierzurominski.pl
- kurierostrolecki.pl
- kuriermlawski.pl
- mazowieckiemedia.pl
- nowykurierplonski.pl
- kuriermakowski.pl
- Naszsierpc.pl
- Kurierpultuski.pl
- Kurierostrowi.pl


§ 3


1. Użytkownik może skontaktować się z MAZOWIECKIMI MEDIAMI wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z MAZOWIECKIMI , są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4


1. Administratorem danych osobowych są MAZOWIECKIE MEDIA.
2. MAZOWIECKIE MEDIA mogą powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5


1. MAZOWIECKIE MEDIA informują Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu MAZOWIECKICH MEDIÓW, podmioty obsługujące call-center, Poczta Polska, firmy kurierskie oraz dostawcy narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników.
2. W szczególności odbiorcami danych osobowych będą Zaufani Partnerzy Grupy WM, którzy wykorzystują je do działań marketingowych, w szczególności do profilowania oraz remarketingu.

§ 6


1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może zażądać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do MAZOWIECKICH MEDIÓW.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy MAZOWIECKICH MEDIÓW lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7


1. MAZOWIECKIE MEDIA przetwarzają dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej MAZOWIECKIM MEDIOM w trakcie kontaktu Użytkownika z MAZOWIECKIMI MEDIAMI.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, MAZOWIECKIE MEDIA mają prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia takich zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 8


Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez MAZOWIECKIE MEDIA lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z MAZOWIECKIMI MEDIAMI będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9


MAZOWIECKIE MEDIA stosują wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10


Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z MAZOWIECKIMI MEDIAMI w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11


1. MAZOWIECKIE MEDIA wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny MAZOWIECKICH MEDIÓW.
2. MAZOWIECKIE MEDIA przechowują pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i MAZOWIECKICH MEDIÓW na innych stronach internetowych,
c. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia MAZOWIECKIM MEDIOM przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu.

§ 12


1. MAZOWIECKIE MEDIA informują także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. MAZOWIECKIE MEDIA wskazują także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez MAZOWIECKIE MEDIA poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

§ 13


MAZOWIECKIE MEDIA informują także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14


1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA .
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

§ 15


1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez MAZOWIECKIE MEDIA Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: rodo(at)wm.pl.