Poniedziałek, 27 maja 2024. Imieniny Amandy, Jana, Juliana

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ? SPRAWDŹ!

2018-08-31 13:57:24 (ost. akt: 2018-08-31 14:01:04)

Podziel się:

Wiele osób po ustaniu stosunku pracy albo po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego wypłacanego przez ZUS zastanawia się nad tym, czy warto rejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy... Warto zastanowić się, jakie korzyści może przynieść rejestracja.

Rejestracja w urzędzie pracy daje szereg uprawnień, z których można korzystać. Przede wszystkim osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają możliwość dostępu do usług pośrednictwa pracy (aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców), doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz szkoleń.
Wiele osób jest zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych albo nawet ich całkowitą zmianą. Możliwość sfinansowania im ze środków Funduszu Pracy kosztu szkoleń jest ważnym elementem, który zachęca do rejestracji.
Ponadto duża liczba osób bezrobotnych jest zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej. Samozatrudnienie jest też dla wielu osób szansą na poprawę swojej sytuacji materialnej. Z tego względu bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie od stycznia 2018 roku podpisał już 70 umów w związku z powyższą forma wsparcia. Niewątpliwie największą zachętą do rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna jest to, iż można nabyć także prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Warto podkreślić, że jest to niezwykle istotne uprawnienie, ponieważ zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z opieki medycznej, jednakże jest to tylko bonus dodatkowy, najważniejsza jest aktywizacja, poprzez kierowanie na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców, uczestnictwo w szkoleniach, poradach grupowych czy indywidualnych. Bezrobotni i poszukujący pracy, którzy mają trudności z powrotem lub wejściem na rynek pracy, jak również chcą zmienić zawód mogą skorzystać z porad doradców zawodowych, którzy pomagają w określeniu predyspozycji zawodowych, mających znaczenie w wyborze lub zmianie zawodu. Doradcy zawodowi dysponują profesjonalnymi testami np. : kwestionariuszem zainteresowań zawodowych, kwestionariuszem uzdolnień przedsiębiorczych, narzędziem do budowy kompetencji, które pomagają trafnie określić przydatność zawodową. Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mogą także liczyć na pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, jak również pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych ( CV i list motywacyjny).
Rejestracja w urzędzie pracy jest istotna także w przypadku osób, które mogą nabyć prawo do zasiłku. Nie ma co prawda wyznaczonego terminu, w jakim powinny to uczynić, np. po zakończeniu wykonywania pracy, pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego z ZUS. Warto jednak pamiętać, że w momencie rejestracji sprawdzane będzie to, czy dana osoba w przeciągu 18 miesięcy, które poprzedzają rejestrację, przepracowała co najmniej 365 dni i uzyskiwała z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Niektóre grupy osób rejestrujących się w urzędzie pracy jako bezrobotne są zaliczane do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to:
bezrobotni do 30. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
bezrobotni powyżej 50. roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
bezrobotni niepełnosprawni.

Takie osoby mogą w pierwszej kolejności skorzystać z prac interwencyjnych, staży, robót publicznych czy szkoleń zawodowych.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Rejestracja w urzędzie pracy może przynieść wiele korzyści. Wszystko zależy od tego, jakie oczekiwania ma dana osoba i jaki chce osiągnąć cel. Bezrobotny może, a nawet powinien korzystać z tego, co oferuje urząd pracy. Wbrew pozorom usług tych jest sporo, chociaż nie zawsze są dopasowane do oczekiwań bezrobotnego, ponieważ wiele rzeczy uzależnionych jest od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zarejestrowany w urzędzie może więc chodzić na szkolenia, starać się o staż finansowany z Funduszu Pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy dodatek aktywizacyjny.
Zachęcamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w poprawie sytuacji zawodowej.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB