Poniedziałek, 20 maja 2024. Imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim

2024-04-17 10:55:31 (ost. akt: 2024-04-17 10:59:02)

Autor zdjęcia: ZS nr 1 w Mławie

Podziel się:

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 12.03.2024 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach naboru nr FEMA.07.02-IP.01-008/23 dla Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 dla projektu pn. „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim” w partnerstwie z Partnerem Wiodącym – Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dnia 28 marca 2024 r. została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji powyższego projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 235,35 zł. Wkład własny niefinansowy Powiatu Mławskiego wynosi 247 590,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r. Grupę docelową projektu stanowi łącznie 200 uczniów i 7 nauczycieli zawodu z Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego
w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2
w Mławie, Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie.

Projekt zakłada realizację staży uczniowskich, umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy, tj. u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. Staże będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową.

W Technikum nr 1 zaplanowano m.in. zakup materiałów do realizacji zajęć koła fotograficznego oraz zajęć z nowoczesnej kampanii reklamowej.

W Technikum nr 2 oprócz sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem IT zaplanowano zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznych m.in. piec konwekcyjny z nawilżaniem.

W Technikum nr 3 zaplanowano m.in. zakup zestawu monitoringu bezprzewodowego oraz zestawy robotów z czujnikami, sterownikami wraz z tabletami.

Technikum nr 4 otrzyma sprzęt komputerowy.

Ponadto uczniowie wezmą udział w kursach takich jak: kurs operatora wózka widłowego, kurs SEP - uprawnienia elektryczne, kurs pilotażu drona, kurs Excel, kurs desery bankietowe czy kurs kadrowo -płacowy.

Czterech nauczycieli rozpocznie studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
i przedsiębiorczości, a trzech nauczycieli odbędzie kurs „Doradca zawodowy”.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. zakończył się projekt pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” realizowany również w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o. o. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1 895 017,98 zł. Wsparciem zostali objęci uczniowie i nauczyciele trzech szkół, tj. Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4.

Martyna Guzowska

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB