Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Odprawa roczna strażaków PSP i OSP powiatu mławskiego

2023-04-27 11:40:31 (ost. akt: 2023-05-06 07:09:35)

Autor zdjęcia: KP PSP Mława

Podziel się:

W Auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Mławie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu mławskiego w 2022 r. W odprawie rocznej uczestniczyła kadra kierownicza mławskiej komendy, przedstawiciele zarządów jednostek ochotniczych straży pożarnych, komendanci gminni OSP, a także przedstawiciele władz samorządowych powiatu mławskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. Mirosław Wójcik, który przywitał uczestników odprawy, oraz zaproszonych gości w osobach: Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Macieja Wąsika, Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Piotrowskiego, Starosty Powiatu Mławskiego Pana Jerzego Rakowskiego, Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP Pana Włodzimierza Wojnarowskiego.
Następnie Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mławie mł. bryg. Tomasz Maciejewski zaprezentował uczestnikom spotkania zagadnienia dotyczące m. in.: stanu obecnego oraz planu rozbudowy sieci jednostek OSP na terenie powiatu mławskiego, udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych w latach 2020-2023; stanu wyszkolenia druhów, w tym organizacji szkoleń i ćwiczeń z udziałem sił i środków OSP; wyposażenia sprzętowego jednostek OSP; wyposażenia druhów w umundurowanie specjalne i sprzęt ochrony osobistej; wyposażenia jednostek w środki łączności i alarmowania; inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP; systemu dotacji dla jednostek ksrg oraz jednostek spoza systemu; rozwoju dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Ponadto podczas odprawy szczegółowo omówiono zalety, jakie daje strażakom ochotnikom wprowadzona w 2022 roku ustawa o ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiono informację na temat ilości wydanych świadczeń ratowniczych na terenie powiatu.
Minister Maciej Wąsik podkreślił ogromne znaczenie współpracy jednostek PSP i OSP w systemie bezpieczeństwa państwa, a także wagę nowej ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Wiceszef MSWiA podziękował za wszystkie działania jakie codziennie podejmują strażacy na rzecz lokalnych społeczności. Zapewnił również o rekordowym wsparciu z budżetu państwa jakie otrzymają w 2023 roku jednostki PSP i OSP. Na koniec przemówienia Minister Maciej Wąsik w ramach podziękowania wręczył Komendantowi Powiatowemu oraz samorządowcom z powiatu mławskiego symboliczne pamiątki.
Komendant główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił, że wypracowany i znakomicie funkcjonujący w Polsce Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest unikalny na skalę światową i wiele państw próbuje się na nim wzorować. Ponadto Szef PSP zaznaczył potrzebę utrzymania dotychczasowych i powoływania nowych dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych dla zapewnienia przetrwania ochotniczych straży pożarnych.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP podkreślił bardzo duże znaczenie strażaków ochotników w systemie zapewnienia bezpieczeństwa powiatu mławskiego. Zapewnił również, że w dalszym ciągu będzie dążył do jak najlepszego doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP, jako partnera Państwowej Straży Pożarnej.
Zamykając odprawę bryg. Mirosław Wójcik podziękował przybyłym gościom oraz samorządom za docenianie i wspieranie finansowe Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu mławskiego.

źródło: KP PSP Mława/al

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB