Wtorek, 16 kwietnia 2024. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Strategia Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035

2023-12-29 13:00:29 (ost. akt: 2023-12-29 13:06:36)

Autor zdjęcia: UM Mława

Podziel się:

Podczas sesji Rady Miasta została przyjęta aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035. Ten strategiczny dokument określa kierunki rozwoju miasta w oparciu o uwarunkowania społeczno-kulturowe, gospodarczo-technologiczne oraz uwarunkowania infrastrukturalno-środowiskowe.

W wyniku wielu przemian, w tym znaczących inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w Mławie w ostatnich latach zostały wypełnione założenia poprzedniej strategii miasta. Refleksja nad tym, co udało się zrealizować, ale także nad nowymi wyzwaniami dla Mławy, stały się inspiracją do podjęcia prac nad aktualizacją dokumentu strategii.

Strategia rozwoju jest podstawową deklaracją samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe kierunki rozwoju miasta. Nowa strategia przedstawia wizję Mławy jako miasta:
- ekologicznego,
- będącego terenem przyjaznym dla mieszkańców i inwestorów,
- z różnorodną i rozbudowaną ofertą edukacyjną,
- tworzącego atrakcyjne miejsca pracy,
- ludzi aktywnych, otwartych na wiedzę i nowe umiejętności,
- ciekawych imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych,
- dobrej oferty sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i czasu wolnego.

Pierwszym etapem prac nad dokumentem było opracowanie pogłębionej diagnozy miasta, na którą składały się: analiza sytuacji przestrzenno-środowiskowej, społecznej i gospodarczej miasta dokonana w oparciu o dane zastane oraz badanie ilościowe wśród mieszkańców miasta. Kolejnym krokiem było wypracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań podczas warsztatów z mieszkańcami Miasta Mława, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji działających na terenie miasta oraz z przedstawicielami samorządu. Warsztaty zorganizowane zostały w czerwcu 2023 roku. Wyznaczenie celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz kierunków działań dla każdego ze wskazanych wymiarów wpisuje się w zamysł koncepcji zrównoważonego rozwoju, zapewniając równowagę pomiędzy sferą społeczną, sferą ekonomiczną i środowiskiem naturalnym.

Wypracowany projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w terminie od 28 września do 2 listopada 2023 roku – interesariusze mogli składać uwagi drogą formularza konsultacyjnego oraz podczas spotkania konsultacyjnego. Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami Miasta Mława, sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentu strategicznego dotyczącego długofalowego rozwoju miasta oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu.

LG / WSR


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB