Piątek, 12 sierpnia 2022. Imieniny Hilarii, Juliana, Lecha

Nowa książka o Mławie

2022-03-03 10:15:00 (ost. akt: 2022-03-03 10:22:16)
Okładka książki „Mława w latach 1945 – 1957. Życie polityczne, kulturalne i społeczne”

Okładka książki „Mława w latach 1945 – 1957. Życie polityczne, kulturalne i społeczne”

Autor zdjęcia: materiały TPZM

Podziel się:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej pod koniec 2021 roku wydało kolejną publikację, która na pewno zainteresuje pasjonatów historii Mławy. To książka dra Leszka Andrzeja Arenta „Mława w latach 1945 – 1957. Życie polityczne, kulturalne i społeczne”.

Publikacja omawia okres w historii Mławy, dziejący się w czasach stalinowskich na szerszym, powiatowym i ogólnopolskim tle. Licząca ponad 500 stron książka jest zmodyfikowaną rozprawą doktorską autora, napisana pod kierunkiem prof. Janusza Szczepańskiego i obroniona w 2014 roku.

Praca powstała na podstawie bogatej dokumentacji źródłowej wytworzonej przez mławskie instytucje, przechowywanej w różnych archiwach: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Państwowego miasta Warszawy i jego oddziału w Mławie, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie oraz archiwów, placówek kultury w Mławie i mławskich parafii.

Uzupełnieniem bazy źródłowej są relacje uczestników omawianych wydarzeń, zebranych przez prof. Ryszarda Juszkiewicza i autora oraz prasa i literatura przedmiotu.

Praca składa się z ośmiu rozdziałów, w których omówione zostały zagadnienia wiązane z tworzeniem struktur nowej władzy administracyjnej szczebla miejskiego i powiatowego, aparatu represji: Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komendy Milicji Obywatelskiej.

W następnych rozdziałach autor porusza problemy powstawania partii politycznych, zwalczania nielegalnej i legalnej opozycji, którą było Polskie Stronnictwo Ludowe, ubezwłasnowolniania Polskiej Partii Socjalistycznej i zmonopolizowania władzy przez komunistów, której symbolem było powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Pokazany został mechanizm zwalczania przez komunistów peeselowskiej opozycji i fałszowania wyników referendum w 1946 roku i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku.

Na tle tych ważnych zagadnień dr Leszek Andrzej Arent przedstawił problemy tworzącego się życia społeczno-gospodarczego, oświaty i kultury oraz sytuacji organizacji młodzieżowych.

Końcowym akordem pracy jest problematyka związana z polskim Październikiem ’56 i zagadnieniami związanymi z walką o utrzymanie jego zdobyczy.
"Jestem przekonany, że kompleksowo i innowacyjnie przedstawione wydarzenia na naszym terenie zainteresują szczególnie młodzież szkolną, ale również wiele osób dorosłych interesujących się historią” – napisał w przedmowie książki Henryk Antczak prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej.
Publikacja dostępna jest w mławskiej księgarni przy ulicy Stary Rynek.

O autorze:
dr Leszek Andrzej Arent urodził się w 1952 roku w Mławie. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską „Życie polityczne w Mławie w latach 1945-1957", napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Szczepańskiego w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
W latach 1981 – 2017 pracował w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, przez ostanie 21 lat pełniąc funkcję dyrektora tej placówki. Od wielu lat jest w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Jest również członkiem zarządu mławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz członkiem koła Naukowego działającego w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Przez kilkanaście lat wchodził w skład Kapituły „Mławianin Roku”, przez ponad 10 lat będąc jej przewodniczącym.
To także autor i współautor wielu publikacji książkowych m.in. „Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku w powiecie mławskim”, „Album historyczny Mławy”, ponad 150 artykułów naukowych, popularnonaukowych i felietonów o tematyce historycznej i numizmatycznej.
Publikuje w czasopismach regionalnych a także w portalu internetowym „Codziennik Mławski” w cyklu „O Mławie w danych czasach”. Brał udział w konferencjach naukowych, prelekcjach w szkołach i instytucjach kultury. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce regionalnej, związanej z dziejami ziemi mławskiej.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB