Czwartek, 27 stycznia 2022. Imieniny Anieli, Juliana, Przemysława

Konkurs "Moja historia" dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

2021-12-27 16:39:12 (ost. akt: 2021-12-28 11:35:53)

Autor zdjęcia: pexels

Podziel się:

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie organizuje konkurs pt. "Moja historia", skierowany do do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Konkurs ten ma dwa etapy. Pierwszy odbywa się na terenie szkół, a drugi jest etapem międzyszkolnym.

Mławski oddział Archiwum Państwowe w Warszawie ogłosił konkurs pod hasłem "Moja historia". Celem konkursu są: kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej dzieci i młodzieży w oparciu o poznanie przeszłości; pobudzenie zainteresowań historią własnej rodziny w oparciu o wspomnienia swoich bliskich lub sąsiadów oraz materiały źródłowe znajdujące się w ich rodzinnych archiwach; pielęgnowanie tradycji; budowanie więzi międzypokoleniowych; rozwinięcie umiejętności poszukiwania wiedzy o przeszłości nie tylko w podręcznikach, opracowaniach naukowych czy internecie lecz wśród żywych świadków historii oraz kształtowanie wartości estetycznych i umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Etap pierwszy jest organizowany na poziomie szkoły. Może w nim wziąć udział dowolna liczba uczniów, ale każdy z nich składa tylko jedną pracę.

Przez osobę koordynującą konkurs w danej szkole powoływana jest komisja konkursowa składająca się z minimum trzech członków. Komisja wybiera maksymalnie trzy najlepsze prace, które trafiają do siedziby organizatora i zaczyna się etap drugi - międzyszkolny. Wtedy to dostarczone przez szkoły prace oceniane są przez trzyosobową kapitułę konkursową, powołaną przez organizatora.

Jakie materiały są potrzebne?
Te źródłowe o tematyce rodzinnej, znajdujące się przede wszystkim w archiwach rodzinnych: dokumenty, fotografie, zapiski, pamiętniki, bądź też inne pamiątki, z którymi wiąże się ciekawe wydarzenie, a także wywiady, wspomnienia, czy opowieści swoich najbliższych z czasów ich młodości, lub te przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Zebrany materiał należy również uzupełnić informacjami znajdującymi się w opracowaniach drukowanych czy na stronach internetowych opisujących fakty, o których mówią rodzinne archiwa i wspominają najbliżsi, by umieścić je w szerszym kontekście historycznym. Uczestnicy mogą wybrać dowolny (z wyżej wymienionych) temat. W swojej pracy konkursowej mogą opracować owych tematów jeden bądź wiele.

Uczestnicy mogą przygotować na ich podstawie opracowania historyczne dotyczące ważnego wydarzenia z przeszłości swojego miejsca zamieszkania lub rodziny.

Może to być także opis codziennego życia przodków i ich znajomych przed laty, zwyczajów i tradycji kultywowanych być może do dziś, atmosfery miejsca zamieszkania, wyglądu ulic czy budynków i zmian jakie zaszły z upływem lat, tak jak to zapamiętali rodzice, dziadkowie bądź inni krewni lub jak w dawnych latach opowiadali im ich przodkowie.

Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie multimedialnej np. prezentacji, opowieści historycznej, wywiadu lub reportażu fotograficznego bądź filmowego; powinna być przesłana w formie cyfrowej na dowolnym nośniku danych (np. płyta DVD, pendrive).

Mogą być w niej użyte reprodukcje dawnych dokumentów i fotografii oraz zdjęcia lub nagrania filmowe wykonane współcześnie.
Objętość pracy konkursowej jest dowolna. Warto przypomnieć, że prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, pod opieką osoby dorosłej (np.
nauczyciela, krewnego). Nie mogą to być prace, które wcześniej były gdziekolwiek drukowane, prezentowane lub zgłaszane na inny konkurs.

Nagrody w konkursie będą przyznawane w jednej kategorii wiekowej.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
walory merytoryczne i edukacyjne – 75 %;
walory estetyczne, plastyczne – 25 %;
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium. Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę w rankingu punktowym.

Harmonogram konkursu
— Prace na etapie szkolnym należy składać do szkolnego koordynatora konkursu, w terminie do 10 stycznia 2022 roku. Po upływie tego terminu należy poinformować organizatora o ogólnej liczbie uczestników konkursu w danej jednostce oświatowej.
— Prace na etapie międzyszkolnym należy składać w siedzibie organizatora, w terminie do 28 stycznia 2022 roku.
— Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez kapitułę przewidziane jest w terminie do 11 lutego 2022 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie, 06-500 Mława, ul. Gabriela Narutowicza 3, telefon 23 654 33 09.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB