Czwartek, 21 października 2021. Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

Nauczycielom wręczono akty mianowania. Jarosław Jabłonowski nadal dyrektorem trójki

2021-08-26 09:00:00 (ost. akt: 2021-08-26 08:59:45)

Autor zdjęcia: Karolina Bytner

Podziel się:

Jarosław Jabłonowski odebrał z rąk Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego akt powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie na kolejną kadencję. Tego dnia wręczono także akty mianowania nauczycielom.

Podczas wtorkowej (24 sierpnia) uroczystości w pałacu ślubów Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie Jarosław Jabłonowski odebrał z rąk Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego akt powierzenia stanowiska na kolejną kadencję.

Nauczyciele szkół prowadzonych przez Miasto Mława odebrali akty mianowania.

Gratulacje złożyli wszystkim również Zastępca Burmistrza Miasta Mława Szymon Zejer i Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława Magdalena Staszewska.


Jarosław Jabłonowski funkcję Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, a po reformie oświaty Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 tegoż imienia, pełni nieprzerwanie od 2001 roku.

Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 ustawy Prawo oświatowe oraz Zarządzenia nr 141/2021 Burmistrza Miasta Mława z 23 sierpnia br., powierzono mu stanowisko dyrektora tej placówki na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Akt mianowania jest dokumentem potwierdzającym zdobycie przez nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej.

Warunkami uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego są posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 8 nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Mława złożyło wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w terminie do 30 czerwca br.

Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego spełnili wymagania formalne przewidziane przepisami prawa.

Przystąpili, zgodnie z wymaganą procedurą, do egzaminów w określonym terminie i godzinie przed komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława.

W ich trakcie dokonali prezentacji dorobku zawodowego i odpowiedzieli na pytania członków komisji egzaminacyjnej.

Akty mianowania otrzymali:

Kinga Lech – nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.

Pani Kinga w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Agnieszka Dagmara Matuszewska – nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Pani Agnieszka w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel współorganizujący kształcenie, nauczyciel świetlicy i rewalidacji.

Krzysztof Koziatek – nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie.

Pan Krzysztof w okresie odbywania stażu pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Małgorzata Rachocka – nauczyciel zatrudniony w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie.

Pani Małgorzata w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający.

Ewelina Ludwikowska – nauczyciel zatrudniony w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie.

Pani Ewelina w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz wychowawca świetlicy.

Aleksandra Członka-Chmielewska – nauczyciel zatrudniony w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie.

Pani Aleksandra w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel przedszkola oraz nauczyciel języka angielskiego.

Monika Sobotka – nauczyciel zatrudniony w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie.

Pani Monika w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Ewelina Krysztofiak – nauczyciel zatrudniony w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie.

Pani Ewelina w okresie odbywania stażu pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, nauczyciele złożyli ślubowanie, które następnie potwierdzili podpisami.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – brzmiała rota.

Życzenia wielu kolejnych lat owocnej i satysfakcjonującej pracy w szkołach złożyli nauczycielom mianowanym Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Zastępca Burmistrza Szymon Zejer i Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława Magdalena Staszewska.
OS, KSM


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB