Czwartek, 19 maja 2022. Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

Nie złożyłeś deklaracji? Do opieszałych właścicieli nieruchomości zapuka straż miejska

2020-09-22 09:50:36 (ost. akt: 2020-09-22 09:53:28)

Autor zdjęcia: materiały UMM

Podziel się:

10 sierpnia 2020 r. upłynął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstał w związku ze zmianą metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1 lipca do 7 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Mława, mimo zagrożenia epidemicznego, działał punkt konsultacyjny, w którym pracownicy urzędu przyjmowali deklaracje w formie papierowej, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy. W okresie tym w punkcie konsultacyjnym obsłużono niemal 4500 osób.

Korzystając z tej możliwości lub przesyłając dokument elektronicznie albo za pośrednictwem Poczty Polskiej, zdecydowana większość właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta terminowo wywiązała się z obowiązku złożenia deklaracji.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława Burmistrz Miasta Mława serdecznie podziękował za odpowiedzialną postawę wszystkim właścicielom nieruchomości, mieszkańcom Mławy, którzy ustawowy obowiązek wypełnili.

Mimo upływu ustawowego terminu na złożenie dokumentu, deklaracje były i są nadal przyjmowane.

We wrześniu pracownicy urzędu do właścicieli nieruchomości, którzy deklaracji nie złożyli, skierowali telefoniczne przypomnienia o tym obowiązku.

Czekali jeszcze na „spóźnialskich”. Wiele spośród tych osób zareagowało złożeniem deklaracji. Jednak nie wszyscy. Do tych właścicieli nieruchomości zapuka teraz straż miejska.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji ustalona zostanie w ramach postępowania administracyjnego decyzją burmistrza.

Przepisy karne ustawy przewidują odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko jej przepisom, a niezłożenie deklaracji jest jednym z takich wykroczeń. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a czyn zagrożony grzywną.

Do niedawna postępowania takie prowadzone były wyłącznie w trybie postępowań sądowych.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, od dnia 4 września 2020 r. straż miejska zyskała uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W drodze mandatu można nałożyć grzywnę do 500 zł, w ramach postępowania sądowego maksymalna kwota grzywny to 5000 zł.

Nadal urząd zaprasza do złożenia deklaracji wszystkich zobowiązanych, którzy jeszcze tego nie uczynili!

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.mlawa.pl (BIP oraz zakładka „dla mieszkańca/odpady”).

Można je także uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława, dzwoniąc pod numer telefonu: 23 654 32 96 wew.302.
WŚR UMM

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB