Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Zgłoś swoje dziecko do plebiscytu Zimowy Brzdąc 2019

2019-12-04 12:00:00 (ost. akt: 2020-01-07 11:05:01)

Podziel się:

Już dzisiaj rusza plebiscyt Zimowy Brzdąc 2019. Czekamy na zdjęcia waszych pociech w zimowej scenerii i wspólną zabawę. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zdjęcia dzieci zawsze wzbudzają mnóstwo pozytywnych emocji. W połączeniu z zimową scenerią, mają w sobie wyjątkową, świąteczną magię. Pociechy lepiące bałwana, zjeżdżające na sankach, ubierające choinkę, czy też z niecierpliwością otwierające kolejne okienka adwentowego kalendarza - jeśli utrwaliliście Państwo te lub inne niezwykłe chwile, podzielcie się nimi z nami!

Jak można zgłosić dziecko do plebiscytu? Wystarczy przysłać jedno jego zdjęcie na adres: redakcja@kuriermlawski.pl lub wysłać wiadomość na naszego fanpaga.
Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB. W temacie e-maila należy wpisać: Zimowy Brzdąc 2019. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do plebiscytu powinno zawierać: zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystania wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu, akceptację postanowień regulaminu, imię i nazwisko dziecka, wiek, miejscowość oraz numer telefonu kontaktowego.

W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone po 01.01.2013 roku. Potrwa on od 4 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku (włącznie) i swoim zasięgiem obejmuje powiat mławski. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia 2019 roku do godz. 20.00. Regulamin dostępny na stronie kuriermlawski.pl oraz w siedzibie redakcji (Warszawska 1 lok. 9/10). Na laureatów pierwszych trzech miejsc czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest firma Fast - Fol oraz Miejski Dom Kultury w Mławie. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo pochwalić się zdjęciami swoich pociech.


Regulamin: Zimowy Brzdąc 2019
§1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Zimowego Brzdąca (wymiennie Gwiazdkowy Brzdąc) w 2019 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2. Organizator
Organizatorem Plebiscytu jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
Plebiscyt trwa od 4 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. i swoim zasięgiem obejmuje powiat mławski.

§4. Uczestnicy
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone po 01.01.2013 roku.

2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

3. Głosowanie rozpoczyna się w momencie, kiedy zakończy się możliwość zgłaszania kolejnych kandydatów. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia 2019 roku do godz. 20.00.

4. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres redakcja@kuriermlawski.pl

5. Kandydatów można zgłaszać w terminie do 16 grudnia 2019 roku roku do godz.20.00. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Zimowy Brzdąc 2019.

6. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka, wiek i datę urodzenia i miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu (Zgadzam się na wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu oraz akceptuję postanowienia regulaminu);
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer telefonu do kontaktu.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

7. W plebiscycie nie ma podziału dziewczynki i chłopców.

8. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

§5. Zwycięzca

1. Tytuł Zimowego Brzdąca w danym powiecie otrzymaj dziecko, które uzyska największą liczbę punktów poprzez prawidłowo oddane głosy (SMS).

2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 6. Głosowanie
1. Koszt wysłania 1 SMS to 2,46 zł z VAT
2. Wszelkie numery bramek wraz z kodami im odpowiadającymi umieszczone zostaną w artykułach na stronach WWW Organizatora
3. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów(SMS-ów).
3. Nadesłanie zdjęcia do plebiscytu oznacza, iż opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin, spełnia jego warunki oraz wyraża zgodę na jego stosowanie. Nadesłanie zdjęcia dziecka niezgodnie z regulaminem uprawnia Organizatora do wyciągnięcia pełnych konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się takiego działania.

§8 Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach tygodnika Nowy Kurier Mławski oraz na stronie internetowej kuriermlawski.pl

§9
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Szymon Wyrostek
b) Monika Majorowska
c) Patrycja Trzcińska

§10
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§13
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora (Oddział w Mławie) oraz pod adresem kuriermlawski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB