Wtorek, 16 października 2018. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

UWAGA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI!

2018-09-24 13:35:55 (ost. akt: 2018-10-12 08:38:19)

Podziel się:

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Przyrodę szanuję, śmieci segreguję". Na prace czekamy do 26 października! SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE!REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,PRZYRODĘ SZANUJĘ ŚMIECI SEGREGUJĄ"

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem)

§2
Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Nowego Kuriera Mławskiego spółka :"MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3
Plebiscyt trwa od dnia 24.09.2018 – 26.10.2018 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu mławskiego. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do redakcji Nowego Kuriera Mławskiego (ul. 18 Stycznia 2 lok. 5, Mława) rysunku dotyczącego segregowania śmieci w terminie do 26 października 2018 r. Rysunek powinien być wykonany przez dziecko samodzielnie i mieć format nie większy niż A4. Praca powinna być podpisana (konieczny numer telefonu do rodzica). W razie dostarczenia przez jedno dziecko większej ilości prac do udział w konkursie zostanie przedstawiona jedna z nich.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) spośród wszystkich rysunków prawidłowo zgłoszonych do plebiscytu komisja wyłoni 12 prac, których autorzy zostaną nagrodzeni. Rysunki zostaną opublikowane w kalendarzu na 2019 r.

§7
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach tygodnika ,,Nowy Kurier Mławski”oraz na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl. Laureaci odbiorą nagrody na podsumowaniu plebiscytu

§8
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Monika Piskorz
2/ Marta Popiołek
3/ Żaneta Murawska

§9
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§10
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


§16
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§17
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.kuriermlawski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB