Czwartek, 23 maja 2019. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

POMYSŁ NA DZIŚ I NA JUTRO. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – SZKOŁA BLISKO CIEBIE

Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie to placówka z bogatą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie mają możliwość kształcenia się w trzech typach szkół: technikum, liceum i w szkole branżowej. Większość zainteresowanych wybiera naukę w technikum w zawodach: leśnik, informatyk o specjalizacji CAD, mechanik, elektryk i handlowiec. O tym wszystkim rozmawiamy z dyrektorem panem Jackiem Markiewiczem.

Dlaczego warto kształcić się w Pana szkole?

Szkoła oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia dostosowane do wymogów rynku pracy. Nasza oferta oparta jest na współpracy z pracodawcami, która przynosi korzyści i obustronną satysfakcję. Preferujemy kształcenie praktyczne. Od kilku lat bierzemy udział w wielu projektach unijnych dzięki, którym nasi uczniowie mogą odbywać bezpłatne staże zagraniczne, co pogłębia ich wiedzę i zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, na miarę XXI wieku, dla wszystkich kierunków kształcenia. Ostatnio powstałe pracownie to pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i rysunku technicznego – CAD/CAM oraz pracownia obróbki skrawania. Ponadto posiadamy największą w powiecie działdowskim halę sportową wyposażoną w siłownię i salę fitness.

Który z proponowanych zawodów wyróżnia Pana placówkę na tle innych szkół?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców otworzyliśmy w bieżącym roku szkolnym nowy kierunek kształcenia, jedyny w powiecie działdowskim i mławskim - technik mechanik na podbudowie kwalifikacji dla zawodu: operator obrabiarek skrawających- obrabiarek CNC. Zawód ten wychodzi naprzeciw postępowi technicznemu niosącemu szybki rozwój technik komputerowych w zakresie metod projektowania i sposobów obróbki materiałów. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. Świadczy o tym przeprowadzona analiza lokalnego rynku pracy oraz uzyskane zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje w tym zawodzie. Jedyne szkoły o podobnych profilach znajdują się w odległości ponad 100 kilometrów od nas.

A dlaczego warto kształcić się w zawodzie technika leśnika w Iłowie?

Szkoła kształci leśników od ponad 30 lat. Leśnik to jedyny kierunek w powiecie, ale także nieliczny w kraju. Plusy zawodu leśnika to stabilna praca w Lasach Państwowych, służbowe ubranie, a także leśniczy i nadleśniczy na czas pracy dostają mieszkania służbowe. Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej w naszej szkole są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa, które najczęściej realizowane są głównie na terenie przyległych nadleśnictw. W ramach projektów moi uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które są potrzebne w przyszłej pracy leśnika: kurs pilarza, brakarza, drwala; pilotaż drona czy prawa jazdy.

Czym wyróżniają się pozostałe zawody?

W naszej szkole kształcenie w innych zawodach jest wymierną rozmów z pracodawcami. W technikum informatycznym wprowadziliśmy specjalizację CAD/CAM, która już na starcie daje możliwość przyszłego zatrudnienia oraz uzyskania kwalifikacji dających rozwój zawodowy w zakładach pracy naszego regionu. Praktyka zawodowa, odbywa się w największych firmach, z którymi mamy podpisane porozumienia. Już dzisiaj czekamy na uruchomienie, jedynej w województwie, pracowni druku i wizualizacji 3D, gdzie uczniowie będą mogli, nie tylko poznać teorię, ale także praktycznie pracować na sprzęcie z najwyższej półki. Natomiast technik elektryk to zawód, który jest zawodem zawsze na czasie. Absolwenci naszej szkoły są rozchwytywani przez firmy i przedsiębiorstwa. Uczniowie kończąc szkołę nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania prac eksploatacyjnych, remontowych czy konserwacyjnych. Nie mają problemu z zatrudnieniem. Również pracownia elektryczna jest przystosowana do przeprowadzania wszelkich badań, ćwiczeń czy egzaminów zawodowych.

W naszej szkole kształcimy także technika handlowca. Ten zawód znany jest od wieków i cieszy się niesłabnącą popularnością. Niektórym może kojarzyć się z pracą w sklepie. To jednak bardzo mylne wyobrażenie o tym zawodzie. Handlowcy zatrudniani są niemalże we wszystkich branżach, począwszy od spożywczej, aż po przemysł ciężki. Wysokie wymagania stawiane przez konsumentów zmuszają handlowców do uzyskania gruntownej wiedzy, a my to gwarantujemy.

Co składa się na sukces szkoły?

Sukces szkoły jest składową wielu czynników. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że niezwykle ważne okazało się długoterminowe planowanie działań, zarówno edukacyjnych, jak i tych wychowawczych. Nie byłoby to możliwe bez naszej młodzieży, która charakteryzuje się chęcią podejmowania wielu dodatkowych inicjatyw. Kadra pedagogiczna to prawdziwi pasjonaci swoich dyscyplin. Pedagodzy są oddani swoim uczniom i własnym przykładem oraz wypracowanymi metodami potrafią zmotywować młodzież do wytężonej pracy. Bardzo dobrze w szkole układa się praca z rodzicami, bez których wiele inicjatyw nie mogłoby być zrealizowanych. Rada Rodziców, która zawsze chętnie służy radą i pomocą, włącza się w szereg działań szkoły.

Zapraszając kandydatów do ZSZ w Iłowie, co chciałby Pan im przekazać?

Chcę powiedzieć, że wybierając Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie, wybieracie miejsce realizacji swoich marzeń. Nasza szkoła jest dla Was, to Wy kształtujecie jej duszę i wyzwalacie ją ze stereotypów. Jest to szkoła nowoczesna, na miarę XXI wieku. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia potwierdzony wysokimi wynikami egzaminu zawodowego i maturalnego. W naszej szkole każdy może poczuć się wygranym. Jest to pomysł na dziś i na jutro. Szkoła Blisko Ciebie.