środa, 22 maja 2019. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze ciągle wzrasta

2018-02-16 11:32:46 (ost. akt: 2018-02-16 11:33:32)

Podziel się:

Rodzicielstwo zastępcze to wiele dni uśmiechu, szczęścia, dumy i wzruszeń. To także mierzenie się z trudnymi problemami. Jednakże rodzice nigdy nie zostają z tym sami.  

Tematyka rodzicielstwa zastępczego budzi wiele emocji. Nic dziwnego. W końcu sprawa dotyczy dzieci, którym los nie szczędził przykrych doświadczeń. Często w rodzinie zastępczej znajdują to, co powinny otrzymać od swoich biologicznych rodziców.
Rodzina biologiczna powinna zaspokajać potrzeby bytowe, emocjonalne i społeczne dzieci. Niestety, nie zawsze należycie wywiązuje się ze swoich zadań. - Długotrwałe niezaspokajanie potrzeb dzieci prowadzi do zaburzeń osobowości, co może być szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i młodzieży, które są nieodporne na niepowodzenia, stres czy konieczność radzenia sobie z trudnościami. Dzieci w przypadku niezaspokojenia jednej potrzeby mogą nadal prawidłowo funkcjonować, jedynie w przypadku wysokiego zaspokojenia pozostałych potrzeb. Konieczne jest zadbanie o czas i uwagę, by dzieci na nowo poczuły się bezpieczne, akceptowane i kochane – mówi Urszula Krajewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
Nie ukrywa, że rodziny nie raz mierzą się z nie lada wyzwaniem. Jednakże nagroda bywa bezcenna. - Zachowania podopiecznych często różnią się od tych znanych z własnego doświadczenia z biologicznymi dziećmi bądź z obserwacji dzieci wychowujących się w prawidłowo funkcjonujących rodzinach. Dlatego reakcja na postępowanie dziecka zawsze powinna zostać poprzedzona refleksją i głębszym zastanowieniem. Pierwsze i odruchowe skojarzenia względem zachowań dzieci często okazują się błędne. Działania podopiecznych rodzin zastępczych oraz ich motywacje mają swoje wytłumaczenie w doświadczeniach w przeszłości. Należy jedynie zajrzeć nieco głębiej – zdaniem szefowej mławskiego PCPR.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wymaga zaangażowania i poświęcenia. Jednakże niesie ze sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji. - Obserwowanie dzieci, które z dnia na dzień coraz lepiej radzą sobie w życiu, mają coraz więcej energii i motywacji do działania, niesie ze sobą wiele pozytywnych uczuć. Radość i spełnienie jakie wypływa z pomagania potrzebującym dzieciom i umożliwiania im dorastać w niezaburzonym środowisku jest nieporównywalne z żadnym innym działaniem w życiu. Spoglądając na rodzicielstwo zastępcze przez pryzmat trudności z jakimi będzie trzeba się zmierzyć łatwo o rezygnację. Jednakże pełnienie funkcji rodziny zastępczej to wiele dni uśmiechu, szczęścia, dumy i wzruszeń – opowiada o rodzinach zastępczych dyrektor PCPR.
Wspomina o sukcesie jednego z wychowanków spokrewnionej rodziny zastępczej, który uczestniczył w konkursie literacko-plastycznym na komiks pt. „MOJA PLANETA – DOM”. - Finał tego konkursu odbył się w dniu 12 grudnia 2017 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Zostało zgłoszonych 45 prac, z czego 29 spełniało wszystkie wymogi zawarte w regulaminie i zakwalifikowano do oceny. Laureatem konkursu został Sebastian Prałat z Dębska - wychowanek spokrewnionej rodziny zastępczej z powiatu mławskiego. Chłopiec jest uczniem II klasy Zespołu Szkół nr 4 w Mławie. W swojej kategorii wiekowej tj. w grupie starszej (13 – 18 lat) zajął I miejsce. W nagrodę otrzymał laptopa, deskorolkę, przybory do malowania oraz słodycze – opowiada Urszula Krajewska.
Rodziny zastępcze mierzą się też z trudnymi problemami. Jednakże nigdy nie zostają z tym same. - W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie funkcjonuje zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy oraz psycholog stale wspierają rodziny zastępcze, udzielają im pomocy, motywują i wspólnie z rodziną starają się rozwiązywać problemowe sytuacje. Jednym z głównych celów pracy PCPR w Mławie jest tworzenie wśród „naszych” rodzin zastępczych właściwej atmosfery i warunków do powstania trwałego forum wymiany doświadczeń i wspólnego cyklicznego spotykania się, aby pomagać sobie w trudnych sprawach i wspólnie przeżywać radości z opieki nad dzieckiem i mobilizować innych do poświęcenia i wysiłku. Dlatego też, w siedzibie centrum odbywają spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego. Jej celem jest wzajemne wspieranie się poprzez kontakt i doskonalenie umiejętności wychowawczych, pomoc opiekunom zastępczym w ich problemach związanych z opieką nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. Rodzice zastępczy w kameralnej atmosferze mogą podyskutować i wymienić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskać informacje i wsparcie w nurtujących ich problemach związanych z funkcjonowaniem rodziny zastępczej. Ponadto, raz w roku organizowane są również szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji rodziców zastępczych – mówi.
Rodziny zastępcze mogą być: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe. Jest też możliwość stworzenia rodzinnego domu dziecka. - Rodziny zastępcze spokrewnione tworzą dziadkowie dziecka bądź rodzeństwo. Charakter tego typu rodziny jest specyficzny ze względu na bliskie pokrewieństwo między członkami rodziny oraz silne więzi ich łączące. Umieszczenie dziecka w rodzinie spokrewnionej jest dla niego najmniej odczuwalną zmianą, gdyż nadal przebywa wśród znanych mu bliskich osób. W takiej sytuacji poczucie bezpieczeństwa dziecka jest  w mniejszym stopniu zachwiane, a ponadto ma ono zapewnione wsparcie osób, którym ufa. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka poza środowiskiem rodziców biologicznych w pierwszej kolejności rozeznaje się możliwość pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Jest to najbardziej sprzyjająca dobru dziecka forma zastępczej opieki. Rodziny zastępcze niezawodowe tworzy dalsza rodzina dziecka bądź osoby obce. Rodziny zastępcze zawodowe muszą spełniać takie same warunki co rodziny zastępcze niezawodowe i dodatkowo mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i uczestnictwa w szkoleniach. Rodziny zastępcze zawodowe otrzymują wynagrodzenie za wypełnianie swoich obowiązków. Rodzinny dom dziecka funkcjonuje na takich samych zasadach co rodzina zastępcza zawodowa – informuje szefowa PCPR-u.
Na terenie powiatu mławskiego (zgodnie z danymi na koniec grudnia 2017 r.) funkcjonuje 61 rodzin zastępczych: 45 spokrewnionych rodzin zastępczych, 3 zawodowe rodziny zastępcze, 12 niezawodowych rodzin zastępczych, 1 rodzinny dom dziecka.
To wciąż za mało, w porównaniu do potrzeb. Dlatego koniecznym jest wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego. - Żadna placówka opiekuńczo – wychowawcza nie jest w stanie zastąpić dzieciom prawdziwego domu. Tylko w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dziecko ma możliwość zinternalizowania odpowiednich wzorów zachowań oraz wartości. Wyrastając w poczuciu bezpieczeństwa, miłości i zaufania ma szanse na zdrową i niezaburzoną przyszłość. Jednakże, aby móc rozwijać rodzicielstwo zastępcze niezbędne są decyzje i chęci osób kandydujących do pełnienia tej niezwykłej funkcji. Potrzeba odwagi. Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze ciągle wzrasta – zachęca rodzicielstwa zastępczego dyrektor PCPR.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają warunki m.in.: nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej.
- Osoby zainteresowane przejdą szkolenie w siedzibie PCPR w Mławie uprawniające do pełnienia funkcji. Jednocześnie informujemy, że rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje miesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze Starostą, a na każde dziecko rodzina otrzymuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie. Ponadto, okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych – informuje Urszula Krajewska. Zachęca do kontaktu z PCPR w Mławie, ul. Reymonta 4, w godz. 8 –16 lub 23/654-43-56 wew. 28.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB