Czwartek, 18 października 2018. Imieniny Hanny, Klementyny, Łukasza

Gmina Szydłowo statystycznie

2017-11-10 10:06:34 (ost. akt: 2017-11-10 10:08:41)

Podziel się:

Zmniejszająca się liczba mieszkańców, bezrobocie czy ubóstwo to problemy, które nie omijają gminy Szydłowo. Zostały one opisane w gminnym programie rewitalizacji. Zawarto w nim dane statystyczne diagnozujące stan gminy.

Program rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020 w jednym z rozdziałów przedstawia diagnozę stanu gminy. Pod lupę wzięto m.in. takie zjawiska jak bezrobocie, liczbę ludności i korzystanie z pomocy społecznej.

Według zaprezentowanych danych, z końcem roku 2015 gminę zamieszkiwały 4672 osoby. W ostatnich latach odnotowuje się spadek liczby ludności na terenie gminy. W porównaniu do roku 2010, liczba osób zamieszkujących ten obszar spadła o 1,6%.

„Śledząc dynamikę zmiany liczby mieszkańców gminy w okresie ostatnich 5 lat, wyraźnie widać trend spadkowy, przy czym, największy spadek liczby ludności nastąpił w latach 2012 – 2013 (o 51 osób)” - można przeczytać w opracowaniu. Jednak po 2013 roku odnotowano, co prawda niewielką, ale tendencję wzrostową. Otóż w latach 2013 – 2014 nastąpił wzrost o 11 osób, a w latach 2014 – 2015 o 8 osób.

Stosunkowo niekorzystnie wyglądają analizy dotyczące zatrudnienia i bezrobocia. „Dane statystyczne wskazują, że liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców gminy zmalała o 13,1% w stosunku do roku 2010. Jest to niekorzystne zjawisko, tym bardziej że sytuacja taka nie miała miejsca w skali powiatu, województwa i kraju, gdzie pracujących przybyło odpowiednio o 2,3%, 3,9% i 3,9%” - czytamy w programie rewitalizacji.

W 2015 roku na terenie gminy były 244 osoby bezrobotne. W stosunku do poprzednich lat oznacza to wzrost bezrobocia o 2%. Największą liczbę osób bez pracy odnotowano w roku 2013. Trzeba podkreślić, że znaczny wzrost nastąpił w przypadku długotrwale bezrobotnych. W porównaniu do roku 2010 ich liczba zwiększyła się o 23,5%.

Bezrobocie, podobnie jak w innych samorządach, jest jedną z przyczyn korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. W 2015 r. na terenie gminy takie wsparcie przyznano 233 osobom. I właśnie największą pulę zasiłków, czyli 39,1% ogółu stanowiły właśnie te dla bezrobotnych. Kolejne przyczyny sięgania po pomoc społeczną to: ubóstwo (18%), niepełnosprawność (16,7%) oraz długotrwała i ciężka choroba (11,6%). Zasiłki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał także z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa (7,3%), alkoholizmu (4,7%) oraz wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń losowych.

Oczywiście znaczny wpływ na wielkość takich zjawisk jak bezrobocie czy ubóstwo ma też sytuacja gospodarcza gminy, zwłaszcza ilość przedsiębiorstw i miejsc pracy. Tu trzeba podkreślić, że gmina Szydłowo ma charakter przede wszystkim rolniczy i – jak możemy przeczytać w programie – niewielki potencjał przemysłowy.

Dlatego głównym miejscem zatrudniania mieszkańców jest rolnictwo, w szczególności indywidualne gospodarstwa rolne. Według raportu, w 2015 roku działalność gospodarczą na tym terenie prowadziło 228 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Była to największa ilość podmiotów, biorąc pod uwagę lata 2010 – 2015. Ogólna dynamika zmian w tym okresie była dodatnia i wynosiła 11,8%. W praktyce oznacza to, że liczba przedsiębiorstw wzrosła o 27.
To zjawisko jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie i regionalne, bowiem w Polsce zanotowano w tym czasie wzrost o 6,6%, w województwie mazowieckim o 11,1%, a w powiecie mławskim o 5,%. Gmina Szydłowo wypada więc lepiej w porównaniu do powiatu mławskiego.

Robert Bartosewicz

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB