Poniedziałek, 16 lipca 2018. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Tysiące pracowników z zagranicy w Mławie

2017-07-17 11:20:20 (ost. akt: 2017-07-17 11:22:35)

Podziel się:

Ponad 1000 obcokrajowców już pracuje na terenie powiatu mławskiego. Ponad 3000 pracowników nasi pracodawcy chcą jeszcze zatrudnić. Najczęściej chodzi o przybyszów zza wschodniej granicy: obywateli Ukrainy i Białorusi, pracujących w naszych zakładach.

Mława staje się wielokulturowa. Coraz częściej w mławskiej przestrzeni publicznej słyszymy rozmowy w obcych językach. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, do 19 czerwca 2017 r., na terenie całego powiatu mławskiego legalnie pracuje ponad 1000 obcokrajowców. Porównując z końcówką 2016 roku to o około 200 osób więcej.

Cudzoziemców
jeszcze przybywa

Mławscy pracodawcy coraz częściej wspomagają się pracownikami zza granic Polski. Tak wynika z analizy danych PUP. - W porównaniu z rokiem ubiegłym obserwujemy wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców. Na terenie Mławy od początku roku do połowy marca złożono 3 192 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom – informuje Witold Żerański, dyrektor PUP w Mławie. Najpoważniejszą grupę wśród pracowników zza granicy w Mławie stanowią Ukraińcy (około 90 procent obcokrajowców). Na drugim miejscu są Białorusini, których sporo przybywa. W całym 2016 roku złożono w tej sprawie 46 oświadczeń. Natomiast od początku 2017 roku do połowy marca, takich oświadczeń o zamiarze zatrudnienia jest już 231. Obywatele innych krajów pracują u nas w różnych branżach. Ponad 550 cudzoziemców jest zatrudnionych w branży rolno – spożywczej (w zakładach przetwórstwa). Około 337 osób pracuje w zakładach elektronicznych. 100 osób znalazło pracę w transporcie, np. jako kierowcy. W budownictwie jest zatrudnionych około 50 osób. Reszta to pojedyncze osoby pracujące np. w gospodarstwach rolnych, turystyce, prowadzące działalność artystyczną (w cyrku).

W Mławie 2 512
bezrobotnych

Cudzoziemcy mogą być zatrudniani, gdy w urzędzie pracy pracodawca nie znajdzie osób spełniających jego wymogi. Tymczasem w mławskim urzędzie pracy (na koniec maja 2017 r.) było zarejestrowanych 2512 osób. Z tego ponad 58 procent to mieszkańcy terenów wiejskich. W całej grupie 85 procent stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Czy mławianie mają powody do niepokoju? - Obecnie obserwujemy zainteresowanie firm branży elektronicznej zatrudnianiem pracowników z Mławy i okolic. Problemem jest dojazd. Pracujemy nad tym, aby umożliwić transport - mówi Witolda Żerańskiego. Zakłady wspomnianej branży planują zatrudnić na przełomie sierpnia i września około 300 osób, na stanowiska produkcyjne, magazynierów, kontrolerów jakości. Jeszcze w lipcu PUP ma przeszkolić (do potrzeb pracodawców) około 100 osób. Jak się dowiedzieliśmy, w przypadku osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, często na przeszkodzie ku zatrudnieniu jest brak komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Tu urząd pracy niewiele może zdziałać. - Możemy przeprowadzać szkolenia pod konkretne zawody, na zapotrzebowanie zakładów pracy. W przypadku języka angielskiego ubiegamy się o środki na podniesienie kwalifikacji komputerowych i językowych – informuje dyrektor urzędu pracy. Problem w tym, że języka obcego trudno się nauczyć w 3 miesiące.

Iwona Łazowa