Niedziela, 22 kwietnia 2018. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Regulamin Plebiscytu "Zimowy Brzdąc 2017"

2017-01-25 10:52:02 (ost. akt: 2017-01-25 11:39:40)

Podziel się:

Art. 1.
ORGANIZATOR

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Nowego Kuriera Mławskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2.
UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyt@kuriermlawski.pl
2. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko dziecka, jego wiek i miejsce zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu.
3. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www.kuriermlawski.pl
5. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na zdjęcie do tytułu mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

Art. 3
CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 25.01.2017 r. do 19.02.2017 r. do godz.23.55.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na łamach tygodnika Nowy Kurier Mławski i na www.kuriermlawski.pl .

Art. 4
ZASADY PLEBISCYTU
1. W Plebiscycie biorą udział zdjęcia nadesłane na adres redakcji.
2. Każde zdjęcie otrzyma przydzielony numer porządkowy. Zdjęcia wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach www.kuriermlawski.pl oraz w Nowym Kurierze Mławskim w okresie trwania Plebiscytu.
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać NKM.ZB(kropka) oraz numer przypisany zdjęciu (np. 1). Przykład: Żeby zagłosować na zdjęcie nr 1 trzeba wysłać smsa o treści „NKM.ZB.1” na numer 7148. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.


Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y). Zwycięzca otrzyma nagrody rzeczowe.

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Nowy Kurier Mławski oraz prawo powszechnie obowiązujące.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB