środa, 28 października 2020. Imieniny Narcyza, Serafina, Wioletty

REGULAMIN PLEBISCYTU NAJZARADNIESZJSZY RADNY MOJEJ GMINY

2014-10-08 10:50:24 (ost. akt: 2014-10-08 10:50:49)

Podziel się:

Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest wydawca ,,Nowego Kuriera Mławskiego” spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych


Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1.W Plebiscycie biorą udział radni gmin powiatu mławskiego: Dzierzgowo, Grudusk, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo .
2. Na wniosek pisemny uczestnika jego kandydatura zostanie wycofana z udziału w plebiscycie
3. Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 2 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 15 października do 30 października 2014 r


Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

1. Lista z nazwiskami radnych z gmin: Dzierzgowo, Grudusk, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo zostanie umieszczona na stronie www.kuriermlawski.pl.
2. Głosować można wysyłając/oddając kupony drukowane w Nowym Kurierze Mławskim
3. Jedna osoba może wysłać/oddać dowolną liczbę kuponów.
4. Za ważny uznaje się oryginalny kupon z tygodnika NOWY KURIER MŁAWSKI, wypełniony w rubrykach: imię i nazwisko radnego, gmina w której sprawuje urząd oraz imię i nazwisko głosującego.
5. Kupony należy dostarczyć do siedziby organizatora (ul. 18 Stycznia 2 lok 5) do 30 października do godziny 14.00
a. przy wysyłaniu pocztą decyduje data stempla pocztowego
6. Zwycięzcą w danej gminie jest radny, który otrzyma największą liczbę głosów.
7. Ostateczny wynik głosowania zostanie podany na łamach tygodnika Nowy Kurier Mławski (wydanie z dnia 5.11.2014) i na stronie www. kuriermlawski.pl


Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą Plebiscytu w danej gminie zostanie radny, która otrzyma największą głosów. Zwycięzca otrzyma tytuł „NAJZARADNIEJSZY RADNY GMINY”, oraz publikację z wręczenia dyplomu w jednym wydaniu ,,Nowego Kuriera Mławskiego”.

Art. 6.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych kuponów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Art. 7
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Piskorz
b) Rafał Chmielewski
c) Marta Popiołek
Art. 8
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu  (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 
Art. 9.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
Art. 10
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Art. 11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
Art. 13
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu;
Art. 14
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora (Mława, ul. 18 Stycznia 2 lok 5) oraz pod adresem www.kuriermlawski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB